Engagera dig i Calculator.

Hej, och tack för visat intresse.

Calculator översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Calculator till svenska har för närvarande 37 strängar för översättning och är 100,0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Calculator måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk