Engagera dig i Videos.

Hej, och tack för visat intresse.

Videos översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Videos till svenska har för närvarande 52 strängar för översättning och är 100,0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Videos måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk